Ekstern overvåking av batterianlegg

M 200 er en enkel overvåkingsmodul for stasjonære batterianlegg. Alle spenninger dekkes; 12-220VDC. Det settes alarmgrenser for overspenning, 2 nivåer på underspenning, jordfeil +/- og DC mating. Separate alarmreleer for hver alarm, og avlesning av jordfeilsresistans. Alle innstillinger gjøres manuelt fra fronten hvis fabrikkinnstillinger skal avvikes. Leveres som 19`` 1U enhet eller for vegg/dør -montering.

Ekstern overvåking av stasjonære batterianlegg.