Kombivern

ED50

Kombivern er en kombinasjon av grov, mellom og fin-beskyttelse. ED 250-serien er et kompakt vern som dekker egenskapene til både grov, mellom og fin-vern. Vernet er 3/4 polig. ED 250 erstatter i de fleste fall disse tre vernene. Installeres etter hovedsikringene og ligger mellom hver fase og jord. (ikke for IT-nett)

ED 150-serien er et èn-polig vern med dobble indikeringer, med tilsvarende egenskaper som ED 250. Installeres parallelt mellom nett og jord. For Norskt IT nett velges 400V versjonen. ED 150S-400. E-nr. 5270972. S indikerer at den er med den potensialfrie kontaktmelderen (grønn plugg i underkant). Dette er et "Top 10" produkt.

Alle nett er "unike" i den forstand at de er utsatt for ulik belastning. Byggets beliggenhet og hvordan nettet allerede er beskyttet kan ha betydning for valg av komponent.

Vi hjelper gjerne med vurderinger og anbefaling.