Grov/Mellom-vern

ED50

ED 64

For-sikring på dette vernet skal være maks 160A. For 4 (TNC-nett) benyttes bare 3 av de sammenkoblede enheter. For 5-led