Grov/Mellom-vern

ED 64

For-sikring på dette vernet skal være maks 160A.
For 4 (TNC-nett) benyttes bare 3 av de sammenkoblede enheter. For 5-leder (TNS-nett) benyttes alle fire.