Likerettere

Vi leverer gode likerettere til industrielle formål som Kraftverk og andre kritiske installasjoner.
Den tidligere Eldaco ADC serien er nå i ny drakt og kalles RC-serien. De fås som 19`` modeller for innmontering i rack, ellers som veggskap. De er enkle og tradisjonelle. Produksjonen skjer i Sverige.

Last ned 
broschyr

Last ned manual

Systemer; vi skreddersyr de fleste leveranser i skap og leverer ferdig testet med protokoll fra fabrikk.
Systyemet kan for eksempel bestå av likerettere, vekselrettere og DC/DC konvertere. Av og til med integrerte batterier, men som oftest er dette en ekstern installasjon ved siden av likeretteranlegget.

RC-serien dekker;
12, 24, 36, 48, 60, 110 og 220VDC i effektområdene 300-1600W pr. modul.
Dette er enkle tradsisjonelle likerettere. 1600W modulene har ikke vifter og alle innstillinger gjøres manuelt fra fronten. Her trenger du ingen programvare for å gjøre korrekte innstillinger. Visning av strøm og spenning i display.

Alarmer indikeres på fronten. Som standard er det holdspenningsalarm (2% avvik fra innstilt verdi), nettfeil, likeretterfeil og sikringsfeil. Som opsjon settes inn M60 (felles samlealarm) eller M70 (separerte alarmreleer), for over/underspenning,
jordfeil, batterikretsfeil i tillegg til standard-alarmene.